Ieguldījums profesionālās izglītības nākotnē

2020. gada oktobrī noslēdzām sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija”

par dalību  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu

pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu.

Zilā josla

Ārējās mārketinga aktivitātes

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgbInvestīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

SIA VIRTE Tehnoloģijas piedalās izstādē “Aquanale ’19” Vācijā, Ķelnē, 05-08.11.2019 ar savu eksporta produktu – peldbaseinu.

IMG-20191105-WA0005

 

Zilā josla

Ārējās mārketinga aktivitātes

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgbInvestīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

SIA VIRTE Tehnoloģijas piedalās izstādē “Aquanale ’17” Vācijā, Ķelnē, 07-10.11.2017 ar savu eksporta produktu – peldbaseinu.

Izstāde

 

Zilā josla

Ražotnes un produkta atbilstības novērtēšana

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.