Ceļš uz izaugsmi

2021. gada 17. maijā esam ieguvuši pasaulē vienu no pazīstamākajiem standartiem ISO 9001:2015.
Esam gandarīti par ieguldīto darbu ceļā uz starptautiski atzītiem uzņēmuma vadības principiem
un gatavi turpmākai izaugsmei!

ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas.Zilā josla

Ieguldījums nākotnē

2022. gadā SIA Virte Tehnoloģijas  sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti turpināja darbu pie
inovatīvās jaunās paaudzes attīrīšanas iekārtas, veicot rūpnieciskolv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb pētījumu: Novērtēt iekārtas prototipa darbību reālos apstākļos un veikt regulāru attīrīto notekūdeņu kvalitātes monitoringu. Pētījums tiek veikts “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi un atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei” projekta Nr. VP-PI-2022/68  ietvaros.


lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb2021. gadā uzņēmums sadarbībā ar LLU VBF uzsācis inovatīvu jaunās paaudzes attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko izpēti un izstrādi “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi un atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei” projekta Nr. VP-PI-2021/19  ietvaros.

Zilā josla

Ieguldījums profesionālās izglītības nākotnē

2020. gada oktobrī noslēdzām sadarbības līgumu ar Biedrību “Latvijas Darba devēju konfederācija” par dalību  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu.Zilā josla

Ārējās mārketinga aktivitātes

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgbInvestīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

SIA VIRTE Tehnoloģijas piedalās izstādē “Aquanale ’19” Vācijā, Ķelnē, 05-08.11.2019 ar savu eksporta produktu – peldbaseinu.

IMG-20191105-WA0005

 

Zilā josla

Ārējās mārketinga aktivitātes

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgbInvestīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.

SIA VIRTE Tehnoloģijas piedalās izstādē “Aquanale ’17” Vācijā, Ķelnē, 07-10.11.2017 ar savu eksporta produktu – peldbaseinu.

Izstāde

 

Zilā josla

Ražotnes un produkta atbilstības novērtēšana

lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb

2014.–2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros SIA Virte Tehnoloģijas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2016. gada 16. jūnijā noslēgusi  Līgumu par atbalsta saņemšanu komersantiem nr. SKV_L2016/468 ar mērķi saņemt atbalstu darbības programmās „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.